Què feim?

Escolar

 • Menjadors escolars
 • Un dia sense escola
 • Microcolònies i sortides escolars
 • Escoleta matinera
 • Activitats extraescolars
 • Ludoracons
 • Xerrades formatives

Lleure

 • Escoles d’estiu, Nadal i Pasqua
 • Escoles d’estiu en anglès
 • Campus artístic
 • Colònies i campaments d’estiu

Esport

 • Campus esportiu
 • Cursets de natació i aquagym

Gestió

 • Gestionam instal·lacions (esportives i casals de joves).
 • Gestionam serveis de caràcter municipal com la dinamització sociocultural.
 • Gestionam un borsí de treball i subcontracta de personal per ampliar el nostre equip.