Escola d'Estiu 2024 - Ajuntament de Sineu

Els registres estàn tancats

Amb aquesta inscripció es procedeix al pagament dels serveis seleccionants compresos entre els mesos de juny i juliol, el pagament corresponent al mesos d'agost i setembre ha de quedar liquidat abans de dia 17 de juliol, per tal de confirmar la plaça.

En cap cas, si no es realitza el pagament, la plaça no quedarà confirmada.

* Famílies amb major necessitat de protecció:

  • Família nombrosa

  • Família monoparental

  • Condició de víctima de violència de gènere

  • Acreditació de discapacitat (alumne o familiar)

  • Família en situació de vulnerabilitat econòmica especial: beneficiària de l’ingrés mínim vital, beneficiària de la renda social garantida o que tinguin el subsidi de desocupació com a únic ingrés

  • Dones en situació d’atur de llarga durada

  • Dones majors de 52 anys


Data & Hora
dilluns
24 de juny de 2024
Inicia - 7:30
divendres
6 de setembre de 2024
Final - 16:00 Europe/Madrid
Ubicació

CEIP Rodamilans

Sineu
--CEIP Rodamilans--
Aconseguir la direcció
Organitzador

Temps Lliure Projectes Socioeducatius i Esportius SL

+34 644 70 43 93
info@tempslliureprojectes.com