Reunions informatives virtuals

 

En aquest espai vos anirem adjuntant la informació de les diferents reunions informatives virtuals que realitzarem per a les activitats d’estiu d’enguany!

Campus U.E. Petra

Dia i hora de la reunió: Dijous, 6 de juny a les 19:00 h

Plataforma virtual: Google Meet

Enllaç a la reunió:   meet.google.com/jkz-ujjd-twg

Codi de la reunió:  jkz-ujjd-twg

Entra a la reunió

[Escola d'estiu/Campament]

Dia i hora de la reunió: [Dia i hora de la reunió]

Plataforma virtual: Google Meet

Enllaç a la reunió: [Enllaç]

Codi de la reunió: [Codi de reunió]

Entra a la reunió

[Escola d'estiu/Campament]

Dia i hora de la reunió: [Dia i hora de la reunió]

Plataforma virtual: Google Meet

Enllaç a la reunió: [Enllaç]

Codi de la reunió: [Codi de reunió]

Entra a la reunió

[Escola d'estiu/Campament]

Dia i hora de la reunió: [Dia i hora de la reunió]

Plataforma virtual: Google Meet

Enllaç a la reunió: [Enllaç]

Codi de la reunió: [Codi de reunió]

Entra a la reunió

[Escola d'estiu/Campament]

Dia i hora de la reunió: [Dia i hora de la reunió]

Plataforma virtual: Google Meet

Enllaç a la reunió: [Enllaç]

Codi de la reunió: [Codi de reunió]

Entra a la reunió

[Escola d'estiu/Campament]

Dia i hora de la reunió: [Dia i hora de la reunió]

Plataforma virtual: Google Meet

Enllaç a la reunió: [Enllaç]

Codi de la reunió: [Codi de reunió]

Entra a la reunió

[Escola d'estiu/Campament]

Dia i hora de la reunió: [Dia i hora de la reunió]

Plataforma virtual: Google Meet

Enllaç a la reunió: [Enllaç]

Codi de la reunió: [Codi de reunió]

Entra a la reunió