Viatge a Port Aventura – Ajuntament de Santanyí

167,00267,00

Informació rellevant:
  • El quórum mínim per a la realització de l’activitat és de 30 participants.
  • En aquesta activitat, tendran prioritat els/les residents al municipi de Santanyí.
Agotado
Limpiar
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL i a l'Ajuntament de Santanyí perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzin via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL i a l'Ajuntament de Santanyí a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que es portin a terme i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
SKU: N/D Categoría: