TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN
Seleccioneu els serveis que us interessin:
OPCIONS PAGAMENTS (IMPRESCINDIBLE PER A VALIDAR L'INSCRIPCIÓ)
Opció 1: A l'apartat de "PAGAMENTS" d'aquesta web. Ho trobareu en el menú superior.
Opció 2: Transferència bancària al número de compte: ES40 0049 6317 1228 1000 4468 (Banco Santander). Concepte: nom de l’infant + undiasenseescola.
 

UN DIA SENSE ESCOLA – 28 febrer i 2 març – CEIP PONENT/CEIP ESCOLA NOVA

0,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i dono el meu consentiment exprés d'acord amb el que exposa el present document.
Es necessari acceptar la política de protecció de dades
Categorías: ,