Escola Matinera i Activitats Extraescolars CEIP I. Joan Capó

0,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
ASSENYALEU LES OPCIONS DELS SERVEIS QUE VOS INTERESSIN
ESCOLA MATINERA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SOU SOCIS DE L'APIMA DEL CENTRE?
Categoría:
 

Descripción

ESCOLA MATINERA

Benvolgudes famílies,

Vos informam que a partir de dia 12 de setembre, primer dia d’escola, estarà disponible de 7:30 a 9h, el servei d’escola matinera que gestiona l’APIMA. Aquest servei el realitzarà l’empresa Temps Lliure, actual empresa subcontractada per l’APIMA per a la realització del servei d’escola matinera, activitats extraescolars i tallers de dies no lectius.

A continuació us especificam les quotes :

 

Quota mensual

Socis APIMA: 30€/mes

NO socis APIMA: 35€/mes

Quota diària 3,5€/dia
 

Matricula

Socis APIMA: 0€

NO socis APIMA: 30€

En principi l’APIMA subvencionarà 5€ de les quotes mensuals d’escola matinera per cada usuari soci de l’APIMA, però aquesta subvenció es reajustarà com es va fer el curs passat, si surt la subvenció extraordinària per escola matinera.

A partir del segon germà, aquest obtindrà un 10% de descompte a la seva quota, excepte en la quota d’un dia esporàdic.

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

●        QUIN ÉS L’HORARI DE LES ACTIVITATS?

 Totes les activitats es realitzaran de 15:30 a 16:30h, excepte diveranglès i batucada que tindrà un horari de 16:30 a 17:30h i Cant coral que es realitzarà de 15:15h a 16:15h.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
 

De 15:30h a 16:30h

MULTIESPORTS PATINATGE INFORMÀTICA MULTIESPORTS PATINATGE
INFORMÀTICA CORAL (15:15h a 16:15h) PETITS XEFS BALL MODERN
De 16:30h a 17:30h DIVERANGLÈS DIVERANGLÈS BATUCADA

 

  • Totes les activitats extraescolars començaran dia 3 d’octubre i acabaran dia 17 de

 

●        EN QUÈ CONSISTEIX CADA ACTIVITAT?

Multiesports: Iniciació a la pràctica esportiva que facilita que l’infant s’introdueixi en els diferents esports en equip, ajudant així a què es descobreixin els principis comuns d’aquests esports. Es posaran en pràctica una gran varietat d’esports com bàsquet, handbol, futbol, bàdminton, tenis i hoquei, entre d’altres.

Informàtica: Aprendre a fer un bon ús de les noves tecnologies, a cercar la informació adient i a crear una bona interacció entre l’alumne i l’aparell tecnològic.

Diveranglès: Aprendre anglès de la manera més divertida, mitjançant jocs, activitats amb música i activitats dinàmiques. Es potenciarà especialment l’speaking i el listening, la familiarització amb els diferents sons de l’idioma i l’ús de la llengua anglesa amb els companys. Patinatge: Treballar l’esport del patinatge de la manera més lúdica, fomentant un bon ambient de socialització, treball en equip i psicomotricitat amb patins.

Coral: Activitat impartida de forma altruista per na Margalida Massutí. Aquesta activitat permet introduir dins el món de la música als més petits de l’escola, i que tots els alumnes, aprenguin a gaudir de la música fent una activitat grupal. A més a més, un dels objectius serà actuar en diferents celebracions de l’escola i del poble, on normalment són convidats.

Petits xefs: Els infants exploraran el món de la cuina. De la mà del gran xef aprendran receptes sanes i saboroses, a més de conèixer trucs de cuina i nutrició, mitjançant la diversió en la cuina. Ball modern: Activitat de ball on els infants aprendran diferents coreografies mitjançant dinàmiques grupals i el joc.

Batucada: Una activitat on ens podrem iniciar mares, pares i infants dins el món de la música de percussió de la manera més divertida, aconseguint una coordinació de grup i una gran diversió de tots els membres amb diferents ritmes i música.

●        COM ES FA LA INSCRIPCIÓ?

La inscripció de totes les activitats excepte Coral s’ha de fer a la pàgina: https://tempslliureprojectes.com/ a l’apartat d’ACTIVITATS EN MARXA.

La inscripció a Coral es durà a terme fent un ingrés bancari de 30€/curs escolar al compte de l’APIMA (BANCA MARCH ES09 0061 0011 6801 5201 0110) posant com a concepte CORAL + el nom complet de l’alumne/a. Aquests doblers es destinen a la compra de material per l’aula de música. Cal enviar el justificant al correu de l’APIMA: apimajoancapofelanitx@hotmail.es

Les inscripcions s’han de formalitzar ABANS DE DIA 26 DE SETEMBRE per tal d’organitzar els grups i respondre a la seva viabilitat.

També podeu telefonar al 644 70 43 93 (horari de dilluns a divendres de 8:30h a 15h) per sol·licitar altra informació.

●        QUINS SÓN ELS PREUS DE LES ACTIVITATS?

ACTIVITA T Petits xefs Diveranglès Ball modern Multiesports Patinatge Informàtica Batucada per a famílies
PREUS

Mensuals

Soci No soci Soci No soci Soci No soci Soci No soci Soci No soci Soci No soci Soci No soci
1 dia/ setmana 28 30 18 20 16 18 16 18 16 18 16 18 13 15
2 dies/ setmana 32 35 27 30 27 30 27 30

Matrícula per no socis: 30€ per activitat. Matrícula per socis: 0€

●        QUÈ PASSA SI NO TENIM CLAR SI AL NOSTRE INFANT LI AGRADARÀ L’ACTIVITAT?

Podeu provar de manera gratuïta l’activitat, però cal haver fet la inscripció. L’empresa comprovarà l’assistència i si l’infant només ha vingut una vegada, no es passarà cap rebut.