EXTRAESCOLARS CEIP PONENT / CEIP NOU

0,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN
ESCOLA MATINERA
SERVEI DE GUARDA (CAPVESPRE)
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
Categorías: ,
 

Descripción

Benvolgudes famílies,

Durant el curs escolar 2020/21, la coordinació i gestió de l’Escola Matinera i el Servei de Guarda el durem a terme Temps Lliure Projectes.

Sempre coordinats amb els protocols del centre enfront la COVID-19, es duran a terme totes les mesures establertes al BOIB Nº153 del 5 de setembre de 2020 i posteriors actualitzacions.

 • En els serveis d’escola matinera i de guarda, serà obligatori mantenir la distància d’un metre i mig entre els membres d’un grup estable, i una distància de més de dos metres entre els membres de diferents grups estables.
 • Durant l’execució del servei de matinera i/o de guarda, és obligatori l’ús de mascareta en adults i tots els alumnes, amb les excepcions reflectides a la normativa oficial COVID-19 (BOE núm. 163, de 10 de juny).
 • Les famílies vigilaran l’estat de salut dels infants i prendran la temperatura a diari abans d’anar al centre educatiu. En cas de febre (> 37,5ºC) o qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19 (tos, febre, malestar, etc.) quedaran al domicili i contactaran amb l’equip sanitari.
 • S’HAN ESTABLERT PLACES LIMITADES PELS DIFERENTS SERVEIS: 60 PLACES PER CADA SERVEI (servei matinera i servei de guarda) per motius de limitacions d’espai i organització.
 • Els infants han de dur de casa un estoig amb material divers (pintures, retoladors, etc.) per poder utilitzar durant els serveis, ja que no es pot compartir el material.

Per poder optar a aquests serveis, s’hauran de complir TRES REQUISITS:

 • Ser socis de l’Amipa (podeu fer la inscripció a https://forms.gle/2rGFt47KM69jdLMk6
 • Fer entrega d’un certificat d’empresa o del contracte laboral de pare i mare que demostri la necessitat imperiosa de fer servir els serveis extraescolars, al correu electrònic secretaria@ceipponent.net
 • Estar al corrent de pagaments referent a escola matinera i/o servei de tarda.

 

INSCRIPCIONS

IMPRESCINDIBLE REALITZAR LA INSCRIPCIÓ ABANS D’INICIAR EL SERVEI (les famílies que ho necessiten a partir de dilluns dia 14 de setembre, disposaran fins diumenge dia 13 a les 12h per fer la inscripció).

 

Passes a seguir per a la realització de la INSCRIPCIÓ*:

*Recordar-vos que en cas de voler iniciar el dilluns dia 14 qualsevol dels dos serveis, heu de fer tot el procés d’inscripció abans del diumenge dia 13 a les 12h, per tal de nosaltres confirmar-vos les places dels vostres infants durant la tarda.

*En cas que qualque servei superi les 60 places disponibles, i que tothom compleixi els requisits establerts, prioritzarem les places en funció de l’ordre d’inscripció de l’infant.

 

SERVEI D’ESCOLA MATINERA       

L’activitat s’inicia dilluns dia 14 de setembre.

A continuació, teniu els horaris i preus del servei:

PREUS DE 7H A 9H DE 7:30H A 9H
QUINZENA CONSECUTIVA  25 € 20 €
MENSUALITAT 45 € 35 €

*Enguany no s’oferirà el servei d’assistència per dies solts.

A aquest servei s´accedirà únicament per la porta de camions.

Recordar que les famílies NO poden entrar al centre i, per motius d’organització i seguretat, la porta d’entrada s’obrirà tan sols a les següents hores:

 • 7:00 h.
 • 7:30 h.
 • 8:00 h.

El monitor/a del servei obrirà ÚNICAMENT la porta a aquestes hores i entrarà als infants amb el PROTOCOL establert.

 

SERVEI DE GUARDA 15:30 H A 17:00 H       

L’activitat s’inicia dilluns dia 14 de setembre.

Aquesta activitat l’enfocam a:

 • Fomentar l’autonomia: posar davant la seva mirada aquelles coses que val la pena aprendre, guiant al nen en la seva exploració personal.
 • Elaboració de jocs, tallers i joguines, que mensualment aportarem als nens i altres que ells mateixos faran durant el mes, per desenvolupar el pensament creatiu, d’aquesta manera tindran diferents alternatives per fomentar l’entusiasme i buscar l’atenció.
 • Les activitats estaran programades mensualment, tenint en compte les característiques segons l’edat dels nens.
 • Activitats:
  • Manualitats experimental amb pintura, plastilina, llana…
  • Disfresses, per a ser altres persones, aprendre empatia. Tallers confecció disfresses.
  • Tallers de titelles.
  • Jocs personalitzats, creats per ells mateixos per desenvolupar el pensament creatiu.
  • Jocs d´atenció.
  • Tindrem ”El conte del mes” que llegirem per tornar a la calma en moments que ho necessitin, sobretot amb els d’educació infantil.

 

A continuació, teniu l’horari i preu del servei:

PREUS HORARI SOCIS AFA
QUINZENA CONSECUTIVA 15:30h -17h 25 €
MENSUALITAT 15:30h -17h 45 €

A aquest servei s´accedirà únicament per la porta de camions i també s’hi recolliran allà els infants.

Recordar que les famílies NO poden entrar al centre i, per motius d’organització i seguretat, la porta d’entrada s’obrirà a les 15:30h i es tornarà obrir a les 17h.

El monitor/a del servei obrirà ÚNICAMENT la porta a aquesta hora i entrarà els infants amb el PROTOCOL establert, com també els portarà a la porta a la finalització del servei.

 

DESCOMPTES 

En cas d’apuntar dos o més germans a activitats de matinera o servei de guarda, es farà un 10% de descompte al segon germà.

 

PAGAMENTS

 • Domiciliació bancaria.

 

MÉS INFORMACIÓ

Telèfon 686 186 863 / 611 040 269

Correu info@tempslliureprojectes.com

web: www.tempslliureprojectes.com