Escola Matinera i Activitats Extraescolars CEIP Gabriel Comas i Ribas

0,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN I ELS SERVEIS ALS QUALS VOS VOLGUEU INSCRIURE
ESCOLA MATINERA
Quin torn de l'Escola Matinera vos interessa?
Amb quina periodicitat vos interessa assistir a l'Escola Matinera?
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats d'Infantil
Activitats de primària
  Categoría:
   

  Descripción

  Benvolgudes famílies,

  Durant el curs escolar 2021/22, la coordinació i gestió de l’Escola Matinera i de les activitats extraescolars  la durem a terme l’empresa Temps Lliure Projectes.

  ESCOLA MATINERA

  El servei d’escola matinera, no sols es tracta d’un servei de guarderia, sinó que es realitzen diferents activitats encaminades a que els infants activin i desenvolupin  les seves capacitats motrius, cognitives i socials, mitjançant activitats com poden ser: Jocs de taula, estimulació musical, dibuix, contes, jocs de lògica, etc.

  PREUS:

  • DE 7:30H A 9H -> 35€ MES    3,5€ DIA
  • DE 8H A 9H ->  30€ MES    3€ DIA

   

  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

  HORARI 16H A 17H DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
  INFANTIL DIVERANGLÈS PETITS XEFS DIVERANGLÈS
  PRIMÀRIA ESCACS DIVERANGLÈS PETITS XEFS DIVERANGLÈS ROBÒTIX

  * perquè es dugui a terme l’activitat extraescolar, hi ha d’haver un mínim de 7 alumnes inscrits per a dur a terme l’activitat.

  INICI DE LES ACTIVITATS: 4 D’OCTUBRE

  PREUS

  Activitat extraescolar

  Preu

  PETITS XEFS  

  30€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)

  DIVERANGLÈS 35€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

  20€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

  ESCACS 25€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
  ROBÒTIX 35€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

   

  INSCRIPCIONS

  IMPRESCINDIBLE REALITZAR LA INSCRIPCIÓ ABANS D’INICIAR EL SERVEI.

  Les inscripcions es duran a terme a través de la nostra plana web www.tempslliureprojectes.com a l’apartat d’activitat en marxa -> CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS.

   

  DESCOMPTES   

  En cas d’apuntar dos o més germans a activitats de matinera o activitats extraescolars, es farà un 10% de descompte al segon germà, excepte a la quota de dies esporàdics.

   

  PAGAMENTS

  • Domiciliació bancaria.
  • A través de la nostra plana web tempslliureprojectes.com a l’apartat de pagaments (part superior de la dreta de la web).
  • En efectiu al monitor/a de l’activitat.

   

  MÉS INFORMACIÓ

  Telèfon 621 348 268

  Correu info@tempslliureprojectes.com

   web: www.tempslliureprojectes.com