Escola Matinera i Activitats Extraescolars CEIP Gabriel Comas i Ribas

0,00

En cas d’estar interessats en apuntar-se a qualque activitat extraescolar fora de plaç no disponible en el formulari s’ha d’enviar un correu a info@tempslliureprojectes.com per tal de sol·licitar la seva disponibilitat. 

En el correu s’ha d’indicar:

  • Escola
  • Activitat extraescolar
  • Nom de l’infant
  • Curs
  • Telèfon de contacte
AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN I ELS SERVEIS ALS QUALS VOS VOLGUEU INSCRIURE
ESCOLA MATINERA
Quin torn de l'Escola Matinera vos interessa?
Amb quina periodicitat vos interessa assistir a l'Escola Matinera?
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats de Primària
Categoría:
 

Descripción

Benvolgudes famílies,

Durant el curs escolar 2022/23, la coordinació i gestió de l’Escola Matinera i de les activitats extraescolars la durem a terme l’empresa Temps Lliure Projectes.

 

SERVEI MATINERA

El servei d’escola matinera, no sols es tracta d’un servei de guarderia, sinó que es realitzen diferents activitats encaminades a que els infants activin i desenvolupin  les seves capacitats motrius, cognitives i socials, mitjançant activitats com poden ser: Jocs de taula, estimulació musical, dibuix, contes, jocs de lògica, etc.


PREUS:

  •  DE 7:30H A 9H -> 35€ MES    3€ DIA
  • DE 8H A 9H ->  30€ MES    3€ DIA

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15.00 h a 16.00 h Escacs (EP) Mindfulness (EI i EP) Psicomotricitat (EI) Petits Xefs

(EI i EP)

Psicomotricitat (EI) Robòtica (EP)
16.00 h a 17.00 h Multiesports (EP) Diveranglès (EI i EP) Multiesports (EP) Diveranglès (EI i EP)

 

* perquè es dugui a terme l’activitat extraescolar, hi ha d’haver un mínim de 10 alumnes inscrits per a dur a terme l’activitat.

La inscripció de l’activitat extraescolar de Robòtix es duu a terme a través de l’enllaç http://www.robotixbalears.com/inscripcions2223. Més informació a 676 79 19 55 (Jaume Català).

DATA MÀXIMA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ: DIVENDRES DIA 23 DE SETEMBRE

 PREUS:

Activitat extraescolar Preu
PETITS XEFS  

30€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)

DIVERANGLÈS 35€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

20€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

ESCACS 25€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
ROBÒTIX 35€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
MULTIESPORTS 30€ /mes (2 DIA A LA SETMANA)

18€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)

PSICOMOTRICITAT 30€ /mes (2 DIA A LA SETMANA)

18€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)

MINDFULNESS 20€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

 

INSCRIPCIONS

IMPRESCINDIBLE REALITZAR LA INSCRIPCIÓ ABANS D’INICIAR EL SERVEI.

Les inscripcions es duran a terme a través de la nostra plana web www.tempslliureprojectes.com a l’apartat d’activitat en marxa -> CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS.

DESCOMPTES      

En cas d’apuntar dos o més germans a activitats de matinera o activitats extraescolars, es farà un 10% de descompte al segon germà, excepte a la quota de dies esporàdics.

PAGAMENTS

  • Domiciliació bancaria.
  • A través de la nostra plana web tempslliureprojectes.com a l’apartat de pagaments (part superior de la dreta de la web).
  • En efectiu al monitor/a de l’activitat.