ESCOLES D’ESTIU MONTUÏRI

35,00

El preu unificat de la reserva de la plaça és de 35€.

Disposau de més informació més abaix a l’apartat “Descripció”

Tots els caps marcats amb (*) són obligatoris

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
Es necessari acceptar la política de protecció de dades
DOCUMENTACIÓ COVID-19
He llegit i entès el document ANNEX 5 DOCUMENT PER A FAMÍLIES D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ de la Conselleria d'Afers Socials i Esports de les Illes Balears.
MODEL D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU JUVENIL I INFANTIL
Declar sota la meva responsabilitat que sol·licit que la persona les dades de la qual figuren a l'encapçalament (l'interessat/da) participi en les activitats de l'organització exposada, per a això he llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accept les condicions de participació, exprés el meu compromís amb les mesures personals d'higiene i prevenció i assumesc tota la responsabilitat davant de la possibilitat de contagi per COVID-19 atenent que l’entitat promotora compleixi també amb els seus compromisos i obligacions. Marqueu el que calgui:
Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grup de risc
Declar que la persona interessada pertany a un grup de risc i que compta amb l’autorització de l’equip sanitari per poder participar en les activitats.
Declar que la persona interessada sap quines són les mesures extres de protecció i higiene (si n’hi hagués)
Compromís de revisió diària de l’estat de salut i raó de l’absència
Em compromet a mirar diàriament la temperatura al/la participant i, si escau, notificar l’absència (a través de mòbil o altre mitjà establert):
Declaració d’haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l’organització sobre l’adaptació de l’activitat a la COVID-19.
He llegit i accept els compromisos continguts en el Document de Mesures i recomanacions per a l’entitat promotora i l’equip educatiu d’activitats de lleure educatiu durant l’estiu 2020. ANNEX 3: MESURES I RECOMANACIONS PER A L’ENTITAT PROMOTORA I L’EQUIP EDUCATIU D’ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU DURANT L’ESTIU 2020
Consentiment informat sobre COVID-19
Declar que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents anteriors, sóc coneixedor/a de les mesures que implica, per a el/a participant i per a les persones que conviuen amb ell/ a, la participació de l'interessat/da en l'activitat en el context de desescalada o nova normalitat, i assumesc sota la meva pròpia responsabilitat, atenent que l’entitat promotora compleixi també amb els seus compromisos i obligacions.
S'aconsella la lectura del següent document tant a participants com a familiars o tutors a càrrec. Preguntes i respostes sobre el coronavirus COVID-19
Seleccionau el període que vos interessa assistir a l'activitat:
Categorías: ,
 

Descripción

ESCOLA D’ESTIU MONTUÏRI

L’escola d’estiu és un projecte que s’intenta desmarcar dels casals i escoles estiuenques tradicionals on es tendeix massa sovint en la monotonia mitjançant manualitats i tallers.

Parlem d’un programa recreatiu per a infants on es combinen tallers artístics, jocs, reforç escolar i activitat física. Per tant, d’un concepte de multiactivitat des de la vessant lúdicoeducativa on l’objectiu és aconseguir l’aprenentatge actiu mitjançant activitats adaptades i un desenvolupament de les capacitats cognitives, físiques, emocionals i relacionals vinculades a la motricitat, l’adquisició de formes socials i culturals, l’educació en valors i l’educació per a la salut en els nostres infants. El terme aprenentatge actiu és aquell en què la persona aprèn fent,  decidint i relacionant els diferents conceptes a la vida diària, i així omplir-los de significat.

REUNIÓ INFORMATIVA VIRTUAL: Dijous dia 18 de juny a les 19h. Disposeu de les instruccións al següent enllaç: https://tempslliureprojectes.com/reunions-informatives-virtuals/

INSCRIPCIONS: Per a realitzar la inscripció heu:

  • 1: Emplenar totes les dades que vos demanam i seleccionar les opcions que pertoquin.
  • 2: Una vegada heu emplenat totes les dades heu d’“añadir al carrito” la inscripció. En cas d’haver de realitzar més d’una inscripció realitzeu aquest procés tantes vegades com faci falta.
  • 3: Per a finalitzar la inscripció, aneu al “Carrito” i finalitzeu la compra. Haureu de pagar la quantitat total (50€ per inscripció) amb una targeta de crèdit o de dèbit.
  • 4: Vos arribarà un correu de confirmació de la compra i en aquest moment JA ESTAU INSCRITS!

PAGAMENT: A l’hora de la inscripció es farà un pagament de 50€ per inscrit en concepte de reserva, el qual serà descomptat al preu final a pagar. Per pagar la resta hi ha 3 opcions:

  • En efectiu: En començar l’activitat al director/a
  • En targeta de dèbit o de crèdit a través de la web: Al menú principal a l’apartat de “PAGAMENTS”.
  • Transferència bancària al número de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) indicant al concepte Nom de l’infant + Escola Estiu Monturïri.

 

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres al telèfon 611 088 511 i al correu electrònic info@tempslliureprojectes.com