ASSENYALA L'OPCIÓ INTERESSADA
M'interessa el període complet:
M'interessa venir per quinzenes o setmanes:
M'interessa venir dies solts:
M'interessen SERVEIS EXTRES:
 

Escola d’estiu Moscari 2019 (preinscripció)

50,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
Categoría:
 

Descripción

ESCOLA D´ESTIU MOSCARI

Del 24 de juny al 10 de setembre

Per a nins i nines de 3  a  14 anys (nascuts dins l´any 2015 i  escolaritzats a partir del 1er cicle d´Educació infantil, fins a l´any 2005)

Preus:

Activitats Preu
Escola d’Estiu

(9h a 14h)

205€/mes

110€/quinzena

55€/setmana

12€/dia

 

Serveis Preu
Escoleta Matinera

(7:00h a 9h)

SERVEI GRATUÏT
Servei Capvespre

(16h a 17h)

20€/mes

12€/quinzena

1.5€/dia

Menjador

(14h a 16h)

Carmanyola: 2,5€

Menú: 6.5€

 Període de juny

(9h a 14h)

55€/període
Període de setembre

(9h a 14h)

70€/període

 

* A partir del segon germà que s’apunti a l’activitat, aquest obtindrà un 10% de descompte a la seva quota, excepte en la quota d’un dia esporàdic.

Reunió informativa:
Dilluns dia 27 de maig  a Can Roig a les 19 h.

Reunió de pares i mares prèvia a l’inici:
Selva: Dilluns dia 17 de juny a Can Roig a les 19h.

Inscripcions:

  • Presencials:

Dimarts 28 i Divendres 31 de Maig de 17h a 20h. a la biblioteca municipal.

  • Online: Finsdia 14 de juny.

Informació i inscripcions:

escolaestiumoscari@gmail.com

www.tempslliureprojectes.com

611040269