ASSENYALA L'OPCIÓ INTERESSADA
M'interessa el període complet:
M'interessa venir per quinzenes o setmanes:
M'interessa venir dies solts:
M'interessen SERVEIS EXTRES:
 

Escola d’estiu – CEIP Ponent (preinscripció)

50,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
Categoría:
 

Descripción

ESCOLA D´ESTIU CEIP PONET (preinscripció)

Del 24 de juny al 10 de setembre

Per a nins i nines de 3  a  14 anys (nascuts dins l´any 2015 i  escolaritzats a partir del 1er cicle d´Educació infantil, fins a l´any 2005)

Preus:

Serveis Preu  SOCI Preu NO SOCI
Escola Estiu
(9h a 14h)
 

Mes: 175€
Quinzena: 95€
Setmana: 55€
Dia: 15€

 

 

Mes: 200€
Quinzena: 105€
Setmana: 60€
Dia: 18€

 

Servei Capvespre
(15:30h a 17:30h)
 

Mes: 25€
Quinzena: 15€
Setmana: 10€
Dia: 2,5€

 

 

Mes: 30€
Quinzena: 20€
Setmana: 15€
Dia: 3€

 

 

Escola matinera
(7h a 9h)

 

Mes: 25€
Quinzena: 15€
Setmana: 10€
Dia: 2,5€
Mes: 30€
Quinzena: 20€
Setmana: 15€
Dia: 3€
Període de juny
(9h a 14h)
 

Període: 55€

 

 

Període: 60€

 

 

Període de setembre
(9h a 14h)

 

80€/període 90€/període
 

COMPLET  (7h a 17.3h)
No inclou servei menjador

 

 

5% descompte al preu final

 

*Es realitzarà un pagament únic de 5€ per l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
* A partir del segon germà que s’apunti a l’activitat, aquest obtindrà un 10% de descompte a la seva quota, excepte en la quota d’un dia esporàdic.

Reunió informativa:
Dimarts dia 21 de maig  al CEIP Ponent a les 20 h

Reunió de pares i mares prèvia a l’inici:
Dimarts dia 18 de juny al CEIP Ponent a les 20 h

Inscripcions:

  • Presencials:

Alumnes CEIP Ponent: 15,16 i 17 maig de 8:30h a 9:30h al CEIP Ponent
Resta infants: 23i 24 de maig de 9h a 9:30h i de 17:30ha 18:30h al CEIP Ponent.

  • Online: Fins dia 14 de juny.

Informació i inscripcions:

www.tempslliureprojectes.com
escolaestiuponent@gmail.com

611040269