Escola de Pasqua – Ses Escoles (Banyalbufar)

2,5025,00

Limpiar
Formulari d'Inscripció
Assenyalau les opcions que us interessin
Autoritzacions (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
Famílies amb necessitat de més protecció
SKU: N/D Categoría:
 

Descripción

Famílies amb necessitat de més protecció:
  • Famílies monoparentals, en els termes prevists a l’article 7 de la Llei 8/2018.
  • Famílies en risc social i víctimes de violència masclista, en els termes prevists a l’article 8 de la Llei 8/2018.
  • Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat, en els termes prevists a l’article 9 de la Llei 8/2018.
  • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, en els termes prevists a l’article 10 de la Llei 8/2018. S’entenen com a tals les famílies beneficiàries de la renda social garantida, de la renda mínima d’inserció o les que tenen el subsidi de desocupació com a únic ingrés.
  • Famílies nombroses, en els termes prevists a l’article 6 de la Llei 8/2018.
  • Dones en situació d’atur de llarga durada i dones majors de 45 anys.

Cal acreditar aquesta condició adjuntant la documentació al formulari.