Curs Monitor/a Intensiu INCA (preinscripció)

50,00

Documentació necessària:
- Còpia de la titulació d'accés (Graduat escolar o equivalent acadèmic)
- Certíficat de nos constar en el Registre Central de Delinqüents Sexuals
- Còpia del DNI.
Categoría: