CURS DIRECTOR/A TEMPS LLIURE INCA

75,00

Preinscripció

Per a més informació aneu a baix a l’apartat de “descripció”.

He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
Es necessari acceptar la política de protecció de dades
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Còpia de la titulació d'accés (Batxillerat o equivalent a efectes professionals)
Certificat en vigor de no constar en el Registre Central de Delinqüents Sexuals
Còpia de la titulació de Monitor/a de Temps LLiure
Còpia del DNI.
En cas de no disposar de la documentació requerida a l'hora de realitzar la inscripció, aquesta haurà de ser enviada per correu electrònic en qualsevol cas abans de l'inici del curs a la següent direcció: formacio@tempslliureprojectes.com
Categoría:
 

Descripción

CURS DIRECTORS/ES DE TEMPS LLIURE – PASQUA INCA

 

TEMPS LLIURE PROJECTES és una escola de formació reconeguda oficialment pel Consell Insular de la Joventut, destinada a la formació i la preparació dels educadors de temps lliure infantil i juvenil d’acord amb els programes oficials de la Comunitat Autònoma i del Consell Insular.

Programació:
 • Formació teòrica presencial: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 d’abril, 1 i 2 de maig (136 hores). Horari: de 9h a 13h i de 14h a 18h excepte els divendres lectius que es fa horari de 15h a 19h. 
 • Formació teòrica a distància: de dia 12 d’abril a dia 16 de maig. (64 Hores).
 • Formació pràctica: a realitzar després de la part teòrica dins un termini de 2 anys. (120h).
Requisits d’accés:
 • Estar en possessió del títol de Monitor/a de Temps Lliure.
 • Disposar del certificat en vigor de no constar en el registre central de delinqüents sexuals.
 • Disposar d’alguna de les titulacions següents:
  • Batxillerat o equivalent a efectes professionals.
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional o d’una formació professional bàsica.
  • Haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys.
Preu:

390€

Lloc d’execució de la formació teòrica presencial:

Centre Bit d’Inca. C/ Selleters, 25.

Col·labora: 

Centre Bit d’Inca i Ajuntament d’Inca

 

PLACES LIMITADES!