ASSENYALA L'OPCIÓ INTERESSADA
M'interessa el període complet:
M'interessa venir per quinzenes o setmanes:
M'interessa venir dies solts:
M'interessen SERVEIS EXTRES:
 

Campus d’estiu – Mata de Jonc (preinscripció)

70,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
Categoría:
 

Descripción

Del 24 de juny al 31 de juliol
Escola Mata de Jonc (Palma)
Carrer de son Espanyolet, 49
Per a nins i nines nascuts entre el 2015 i 2005

Preus
De 7.30 a 9h. De 9 a 14h. Fins 16h.
(matinet) (menjador)
Setmana juny (24-28) 15€ 110€ 140€
Juliol (complet) 40€ 285€ 390€
1a quinzena de juliol (1-15) 25€ 190€ 235€
2a quinzena de juliol (16-31) 25€ 190€ 235€

Reunió informativa:
15 de maig a les 16h a l’escola.

Reunió de pares i mares prèvia a l’inici:
18 de juny a les 16h a l’escola.

Inscripcions:
Presencials: 21 i 22 de maig de 8.30h a 9.30h i de 16h a 17h
Online: Fins dia 12 de juny.

Activitats
Us proposem un apassionant viatge al futur, on els nostres valents
exploradors desenvoluparan habilitats científiques i computacionals,
aprendran construint i programant robots, realitzant experiments per
entendre ciències com la física, la química o la matemàtica, resoldran
missions mitjançant l’ús adient de la tecnologia sempre baix l’ideari
lúdic que ens caracteritza.

Informació i inscripcions:
www.robotixbalears.com // www.tempslliureprojectes.com //
Sebastià (635055350) Francesc (611 088 511).

Información adicional

Feches

24-28 Juny, Juliol complet, Juliol 1a quinzena, Juliol 2a quinzena

Horari

De 7:30 a 9 (matinet), De 9 a 14h., Fins 16h.(menjador)