ASSENYALA L'OPCIÓ INTERESSADA
M'interessa el període complet:
M'interessa venir per quinzenes o setmanes:
M'interessa venir dies solts:
M'interessen SERVEIS EXTRES:
 

Campus d’estiu – Son Verí Nou (preinscripció)

70,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
Categoría:
 

Descripción

Del 1 al 31 de julio
Colegio Coop. Son Verí Nou
Plaça de l’Estany s/n (Llucmajor)
(junto al Hospital Clinic Balear)
Para niños y niñas nacidos entre el 2015 y el 2005.

Precios:
De 7.30 a 9h. De 9 a 14h. De 14 a 15h. De 15 a 16h.
(matinera) (Campus STEAM) (comedor) (tarde)
Día 3€ 22€ 9€ 3€
Semana 12€ 100€ 40€ 10€
Quincena 20€ 170€ 80€ 17€
Mes 35€ 290€ 160€ 30€

Reunión informativa:
20 de mayo a las 17.15h en la escuela.

Reunión de padres y madres previa al inicio:
25 de junio a las 17.15h en la escuela.

Inscripciones:
Presenciales: 23 y 24 de mayo de 8.30h a 9.30h y de 16.45h a 17.45h.
Online: Hasta el dia 12 de junio.

Actividades:
Os proponemos un apasionante viaje al futuro, donde nuestros valientes exploradores van a desarrollar habilidades científicas, aprenderán construyendo robots, realizando experimentos para entender ciencias como la física, la química o la matemática, resolveran misiones mediante el uso correcto de la tecnología siempre bajo el ideario lúdico que nos caracteriza.

Información e inscripciones:
www.tempslliureprojectes.com // www.robotixbalears.com Sebastià (635 055 350) // Francesc (611 088 511).