ACTIVITATS EXTRAESCOLARS L’ASSUMPCIÓ

0,00

En cas d’estar interessats en realitzar una inscripció a qualcuna Activitat Extraescolar que no figuri al formulari, pots contactar-nos al nº de telèfon 621 34 82 68 o al correu electrònic info@tempslliureprojectes.com

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN I ELS SERVEIS ALS QUALS VOS VOLGUEU INSCRIURE
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (12h a 13h)
Activitats d'Infantil
Activitats de primària
Categoría:
 

Descripción

Benvolgudes famílies,

A aquesta circular vos donam a conèixer l’oferta d’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS que s’iniciarien DILLUNS DIA 4 D’OCTUBRE:  

HORARI 12H A 13H DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
INFANTIL DIVERANGLÈS DIVERANGLÈS ESTIMULACIÓ MUSICAL
(de 15h a 16h)
PRIMÀRIA REFORÇ ESCOLAR
————————
ESCACS I JOCS D’ESTRATÈGIA
DIVERANGLÈS REFORÇ ESCOLAR DIVERANGLÈS
——————-
ROBÒTIX

* perquè es dugui a terme l’activitat extraescolar, hi ha d’haver un mínim de 7 alumnes inscrits per a dur a terme l’activitat.

INSCRIPCIONS:

A través de la nostra plana web www.tempslliureprojectes.com a l’apartat ACTIVITATS EN MARXA -> ACTIVITATS EXTRAESCOLARS L’ASSUMPCIÓ.

La inscripció de l’activitat extraescolar de Robòtix es duu a terme a través de l’enllaç http://www.robotixbalears.com/inscripcions. Més informació a 676 79 19 55 (Jaume Català).

DATA MÀXIMA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ: DILLUNS DIA 27 DE SETEMBRE

FORMES DE PAGAMENT I PREUS DE LES ACTIVITATS:

  • Domiciliació bancaria (durant la inscripció vos demanarà les dades).

 

  • Pagament en efectiu durant la primera setmana de cada mes al monitor/a de l’activitat.
Activitat extraescolar Preu
ESTIMULACIÓ MUSICAL   18€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)
DIVERANGLÈS 35€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

20€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

REFORÇ ESCOLAR   30€/mes (2 DIES A LA SETMANA)
18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
ESCACS I JOCS D’ESTRATÈGIA 18€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)
ROBÒTIX 35€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

 

INFORMACIÓ I CONTACTE

info@tempslliureprojectes.com  // 621 34 82 68 (horari de dilluns a divendres de 8:30h a 15h)