ACTIVITATS EXTRAESCOLARS L’ASSUMPCIÓ

0,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
ASSENYALEU LES OPCIONS DELS SERVEIS QUE VOS INTERESSIN
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
INFANTIL: Diver Anglès (Dimarts i Dimecres), Yoga Infantil i Mindfulness (Dijous) i Robòtica* (Dilluns).
PRIMÀRIA: Diver Anglès (dilluns), Robòtica* (Dimarts), Ball Modern (Dimecres), Escacs i Jocs d'Estratègia (Dijous) i Patinatge (Divendres).
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
Categoría:
 

Descripción

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – CC L’ASSUMPCIÓ CURS ESCOLAR 2020/21

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
INFANTIL ROBÒTICA* DIVER ANGLÈS DIVER ANGLÈS YOGA INFANTIL I MINDFULNESS
PRIMÀRIA REFORÇ ESCOLAR REFORÇ ESCOLAR REFORÇ ESCOLAR REFORÇ ESCOLAR REFORÇ ESCOLAR
DIVER ANGLÈS ROBÒTICA* BALL MODERN ESCACS I JOCS D’ESTRATÈGIA PATINATGE

* inscripcions i pagament de ROBÒTICA a través del link: http://robotixbalears.com/que-fem/activitats-extraescolars . Més informació: 676 791 955. (consultar preu especial de l’activitat).

 

PREUS

 • Activitats extraescolars:
  • Activitats d’1 hora setmanal: 17€/mes
  • Activitats de 2 hores setmanals: 30€/mes
  • Activitat de Robòtica: 35€/mes

 

 • Reforç escolar:
  • 2 hores setmanals: 22€/mes.
  • 4 hores setmanals: 40€/mes.
  • 5 hores setmanals: 45€/mes.

 

INSCRIPCIONS FINS DIJOUS DIA 8 D’OCTUBRE: A través de la nostra plana web: www.tempslliureprojectes.com (a l’apartat activitats en marxa: activitats escolars CC L’Assumpció).

 

PAGAMENT: Domiciliació bancària.

INICI DE LES ACTIVITATS: 12 d’octubre

HORARI DE LES ACTIVITATS: 16h a 17h

 

TOTES LES ACTIVITATS S’EXECUTARAN BAIX UN ESTRICTE COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS I REQUISITS DE SEGURETAT MARCATS PER LES AUTORITATS SANITÀRIES PER TAL DE FER FRONT A LA COVID-19.

 

Més informació:

Telèfon de contacte: 611 088 511 (Francesc) // Correu electrònic: info@tempslliureprojecte.com

 

REUNIÓ INFORMATIVA ONLINE DIMARTS DIA 6 D’OCTUBRE A LES 17:30H

Plataforma: Google Meet

Codi reunió: avu-awea-vnh

Enllaç directe a la reunió: https://meet.google.com/avu-awea-vnh