TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN
Sou socis de l'AMIPA?
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
MATÍ: de Dilluns a Dijous de 12:30h a 13:30h i Divendres de 12h a 13h
TARDA: de Dilluns a Dijous de 17h a 18h i Divendres de 15h a 16h
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER DIES: Si voleu venir a alguna activitat només un dels dos dies que oferits, anoteu-ho a continuació:
LUDORACONS
De dilluns a dijous de 17h a 18h i divendres de 15h a 17h
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS LA SALLE INCA

0,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i dono el meu consentiment exprés d'acord amb el que exposa el present document.
Es necessari acceptar la política de protecció de dades
Categoría: