Activitats Extraescolars La Salle d’Inca

0,00

LES INCRIPCIONS ES TROBEN TANCADES,

En cas d’estar interessats en apuntar-se a qualque activitat extraescolar fora de plaç s’ha d’enviar un correu a info@tempslliureprojectes.com per tal de sol·licitar la seva disponibilitat. 

S’ha d’afegir:

 • Escola
 • Activitat extraescolar i dies d’interès
 • Nom de l’infant
 • Data de naixement
 • Curs
 • Telèfon de contacte
AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
Mitjançant aquest consentiment acredito que en cas de separació judicial disposo de l'acreditació de ambdós progenitors per tal de que l'infant participi a l'activitat i els períodes seleccionats. En cas de ser necessari la comunicació de custòdies a l'equip dirigent de l'activitat, cal enviar correu informatiu amb tota la documentació necessària i una explicació de com afecta a l'activitat, indicant a l'assumpte el nom del nin + l'activitat al correu info@tempslliureprojectes.com
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats d'Infantil
Activitats de Primària
Ludoracons (Infantil i primària)
Categoría:
 

Descripción

QUADRANT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS LA SALLE

 

12:30H A 13:30H DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
INFANTIL  

ROBÒTIX
———————–
MINDFULNESS

 

DIVERANGLÈS JUDO DIVERANGLÈS MINDFULNESS
————————
JUDO
PRIMÀRIA MINDFULNESS DIVERANGLÈS  

ROBÒTIX
———————-
JUDO

 

DIVERANGLÈS MINDFULNESS
————————
JUDO
17H A 18H
INFANTIL PATINATGE BALL MODERN
—————–
TEATRE
PATINATGE BALL MODERN
—————-
TEATRE
LUDORACONS
(15 A 17H)
PRIMÀRIA PATINATGE MULTIESPORTS
———————-
TEATRE
PATINATGE MULTIESPORTS
———————-
TEATRE

 

*ACTIVITATS SUBJECTES A REALITZAR-SE SI S’ARRIBA AL MÍNIM DE PARTICIPANTS NECESSARIS (8 PARTICIPANTS)

 

PREUS:

 

 • PATINATGE:
  • SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 30€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 18€/MES
  • NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 23€/MES
 • TEATRE:
  • SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 30€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 18€/MES
  • NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 23€/MES
 • DIVERANGLÈS:
  • SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 20€/MES
  • NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 40€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 25€/MES
 • MINDFULNESS:
  • SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 30€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 18€/MES
  • NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 23€/MES
 • MULTIESPORTS:
  • SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 30€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 18€/MES
  • NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 23€/MES
 •  BALL MODERN:
  • SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 30€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 18€/MES
  • NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 23€/MES
 • JUDO:
  • SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 35€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 25€/MES
  • NO SOCIS: 2 DIES A LA SETMANA -> 40€/MES    /    1 DIA SETMANA-> 30€/MES
 • ROBÒTIX:
  • SOCIS: 1 DIA SETMANA-> 35€/MES
  • NO SOCIS: 1 DIA SETMANA-> 40€/MES
 • LUDORACONS:
  • SOCIS: 1 DIA SETMANA-> DE 15H A 16H: 18€/MES                   DE 15H A 17H: 30€/MES
  • NO SOCIS: 1 DIA SETMANA-> DE 15H A 16H: 23€/MES                 DE 15H A 17H: 35€/MES