Escola Matinera i Activitats Extraescolars CEIP Llevant

0,00

En cas d’estar interessats en realitzar una inscripció a qualcuna Activitat Extraescolar que no figuri al formulari, pots contactar-nos al nº de telèfon 621 34 82 68 o al correu electrònic info@tempslliureprojectes.com

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a Temps Lliure Projectes SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo a que la persona inscrita vagi sol/a a casa al finalitzar l'activitat.
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
AUTORITZACIÓ PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT:
La persona contractant autoritza expressament a E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, S.L.U. amb C.I.F. B-16510752 al cobrament dels rebuts mitjançant domiciliació bancària, a càrrec del seu compte, les despeses relacionades amb la prestació dels serveis contractats i executats.
En cas d'impagament de rebuts girats, la despesa de devolució aniran a càrrec de l'alumne que, juntament amb l'import del rebut impagat, s'hauran d'ingressar al nº de compte ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander) a nom de TEMPS LLIURE PROJECTES.
TRIEU LES OPCIONS QUE CORRESPONGUIN I ELS SERVEIS ALS QUALS VOS VOLGUEU INSCRIURE
ESCOLA MATINERA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats d'Infantil
Categoría:
 

Descripción

Benvolgudes famílies,

Després del curs passat on no vàrem poder realitzar activitats extraescolars pels vostres infants, enguany Temps Lliure Projectes tornarem a ser els encarregats de gestionar i coordinar el servei d’Escola Matinera i de les Activitats Extraescolars del CEIP Llevant.

A continuació, vos exposem els preus dels serveis :

Escola matinera de 7:30h a 9h:
33€/mes o 3€/dia  SOCIS
38€/mes o 4€/dia NO SOCIS

 

Extraescolars
Activitat extraescolar Preu
PETITS XEFS  

SOCIS: 30€ /mes (1 DIA A LA SETMANA)
NO SOCIS: 35€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

DIVERANGLÈS SOCIS: 35€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

SOCIS: 20€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
 NO SOCIS: 40€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

NO SOCIS: 25€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

PATINATGE SOCIS: 30€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

SOCIS: 18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
 NO SOCIS: 35€/mes (2 DIES A LA SETMANA)

NO SOCIS: 23€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

CONTACONTES SOCIS: 18€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

NO SOCIS: 23€/mes (1 DIA A LA SETMANA)

ROBÒTIX SOCIS: 35€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
NO SOCIS: 40€/mes (1 DIA A LA SETMANA)
LUDORACONS De dilluns a dijous de 15h a 16h
SOCIS: 30€/mes
NO SOCIS: 35€/mes
De dilluns a dijous de 15h a 17hSOCIS: 50€/mes
NO SOCIS: 55€/mes

El servei d’escola matinera s’iniciarà el primer dia de curs escolar, dia 13 de setembre. És imprescindible realitzar la inscripció prèvia a l’inici de l’activitat. Les inscripcions es duran a terme a través de la nostra plana web (especificat a l’apartat d’inscripcions)

Les activitats extraescolars específiques i el servei de ludoracons s’iniciaran dia 4 d’octubre. Durant les properes setmanes vos farem arribar el quadrant horari de les activitats extraescolars i la manera d’inscriure’s.

DESCOMPTES

En cas d’apuntar dos o més germans a activitats de matinera, ludoracons o activitats extraescolars, es farà un 10% de descompte al segon germà.

PAGAMENTS

  • Domiciliació bancaria.
  • En efectiu al monitor/a de l’activitat.

 

MÉS INFORMACIÓ

Telèfon 621 348 268 / 611 040 269

Correu info@tempslliureprojectes.com

web: www.tempslliureprojectes.com