ASSENYALEU LES OPCIONS DELS SERVEIS QUE VOS INTERESSIN
ESCOLA MATINERA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (VOS INFORMAREM EN BREUS)
   

  ACTIVITATS ESCOLARS CEIP ROBINES

  0,00

  AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
  Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
  Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
  Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
  Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
  Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
  He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i dono el meu consentiment exprés d'acord amb el que exposa el present document.
  Es necessari acceptar la política de protecció de dades
  Categoría: