ASSENYALEU LES OPCIONS DELS SERVEIS QUE VOS INTERESSIN
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
INFANTIL: 3 anys: Diver Anglès (Dilluns) i Estimulació Musical (Dimecres) // 4 i 5 anys: Estimulació Musical (Dilluns) i Diver Anglès (Dimecres)
PRIMÀRIA: 1er - 3er: Diver Anglès i Gimnàstica Rítmica (Dilluns) i Escacs i Jocs dEstratègia (Dimecres) // 4rt -6è: Escacs i Jocs dEstratègia (Dilluns) i Diver Anglès i Gimnàstica Rítmica (Dimecres) // 1er - 6è: Reforç Escolar (Dilluns i Dimecres)
 

ACT. EXTRAESCOLARS L’ASSUMPCIÓ

0,00

AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzi l'empresa via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que porti a terme l'empresa i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip de monitors a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
Autoritzo al meu fill/a a anar-se’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i dono el meu consentiment exprés d'acord amb el que exposa el present document.
Es necessari acceptar la política de protecció de dades
Categoría: