Acampada Ajuntament Santanyí – Hipocampo

0,00

Les places d’aquest campament estan esgotades. Podeu emplenar i enviar el formulari sense cost per afegir-vos a la llista d’espera.

Limpiar
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
AUTORITZACIONS (marca el que procedeixi)
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats esmentades i a realitzar totes les activitats programades
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL i a l'Ajuntament de Santanyí perquè utilitzi les dades cedides a la inscripció per ser utilitzades per informar-me sobre les activitats que realitzin via correu electrònic, WhatsApp o butlletí d'informació en línia.
Autoritzo a E-Temps Lliure Serveis Lúdics SL i a l'Ajuntament de Santanyí a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions per diferents difusions públiques corresponents a les activitats i/o tallers que es portin a terme i on es pot reconèixer el seu fill/a.
Autoritzo al equip dirigent de l'activitat a prendre les actuacions medicoquirúrgiques adients en cas d’extrema urgència.
He llegit i entès el document consentiment informat del Reglament europeu de protecció de dades i don el meu consentiment per a la utilització de les meves dades.
SKU: N/D Categorías: ,