Què feim?

Gestió

Tot el que oferim no seria possible sense una gestió òptima:

Gestió

Gestió òptima

  •  Gestionam instal·lacions (esportives i casals de joves)
  • Gestionam serveis de caràcter municipal com la dinamització sociocultural.

Socorrisme de piscines

Gestionam un borsí de treball i subcontracta de socorristes.