Que feim?

Gestió

Tot el que oferim no seria possible sense una gestió òptima:

Gestió

Gestió òptima

  •  Gestionam instal·lacions (esportives i casals de joves)
  • Gestionam serveis de caràcter municipal com la dinamització sociocultural.
  • Gestionam un borsí de treball i subcontracta de personal diversa (monitors, directors, socorristes, etc).

Socorrisme de piscines

*****