Formació

Si tens més de 17 anys, això et pot interessar:

Anualment feim cursos per a persones que volen treballar, de forma voluntària o remunerada, com a monitors/es o directors/es en un projecte de lleure en un esplai, en un casal d’estiu, en un menjador escolar, en una ludoteca, en activitats extraescolars o en un campament durant les vacances.

En aquests cursos, et prepararem per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. Et donarem els coneixements i les eines necessàries per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats que es duen a terme en el món de l’oci i el lleure.

Curs de monitor/a de temps lliure

Modalitat: Semipresencial

Estructura del curs:

El nostre curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil consta de la següent estructura:

  • Bloc teòric: 150 hores (101 hores presencials i 49 hores a distància).
  • Bloc de pràctiques: 160 hores de pràctiques formatives no laborals ni remunerades. La recerca del lloc de pràctiques va a càrrec nostre, però l’alumne també pot cercar-ne un.

Requisits:

  • Haver complert els 17 anys.
  • Estar  en possessió el títol del graduat escolar o equivalent acadèmic
  • Comptar amb el certificat que acredita que no s’està a la base de dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Curs de director/a de temps lliure

Modalitat: Semipresencial

Estructura del curs:

El curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil consta de la següent estructura:

  • Bloc teòric: 200 hores (136 hores presencials i 64 hores a distància).
  • Bloc de pràctiques: 120 hores de pràctiques formatives no laborals ni remunerades. La recerca del lloc de pràctiques va a càrrec nostre, però l’alumne també pot cercar-ne un.

Requisits:

  • Disposar del títol de monitor/a de temps lliure
  • Estar  en possessió el títol de batxillerat o equivalent acadèmic
  • Comptar amb el certificat que acredita que no s’està a la base de dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals.