Que feim?

Esport

No només tenim experiència en el món de l’esport sinó que, a més, ens apassiona. Sabem que qualsevol esport aporta valors positius a petits i no tan petits: joc en equip, activitat física i vida saludable van de la mà en els nostres campus esportius:

Campus esportiu

Els infants aprenen i practiquen una gran varietat d’esports i activitats físiques. Aquest campus és una alternativa per unes vacances escolars diferents amb l’objectiu principal que els nins i nines tenguin un record inoblidable, gaudeixin amb els amics, es formin com a persones i descobreixin esports que, potser, no s’havien imaginat mai que serien tan divertits.

Cursets de natació

Els nostres cursets estan destinats tant a un infant destra dins l’aigua com a aquell que encara no es desenvolupa molt bé en aquest medi. Les activitats sempre estan adaptades a cada grup i nivell per aconseguir objectius específics.

L’aigua ofereix moltes possibilitats per desenvolupar, fent esport, la part psicomotriu i social i també nombrosos recursos de seguretat.

A més, l’aigua és un denominador comú de tots els que vivim a Mallorca i ens comprometem a preparar activitats divertides per aprendre a nedar i a jugar aprenent.

Activitats aquàtiques:

  • Matronatació
  • Natació per a infants (diferents nivells segons les necessitats)
  • Prepart
  • Natació per adults
  • Natació per gent gran
  • Aquagym